Vuorisaarna

Vuorisaarnan käskyt

Kristosofian (ja kristinuskon) moraalinen perusta on vuorisaarna, sen elämänohjeet käytännössä toteutettuina. Pekka Ervast on esittänyt Matteuksen evankeliumin V luvussa olevat Jeesus Kristuksen vuorisaarnan käskyt Vuorisaarna-kirjassaan seuraavasti:
– älä suutu
– älä ajatuksissasikaan ole epäpuhdas
– älä vanno
– älä ole pahaa vastaan
– älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä

Vuorisaarna ja voimat

Vuorisaarnan käskyissä tuodaan julki ne elämässä vaikuttavat perusvoimat, joista jokaiseen kohdistuu kehotus: "älä". Noita voimia on kuvattu myös sanoilla viha, epäsiveys, ajattelemattomuus, väkivalta ja katkeruus. Vuorisaarnan käskyt toteutettuna suojelevat meitä niissä kuvattujen voimien vaikutuksilta siten, ettemme lankea niiden vallan alle ja menettele harkitsemattomasti.

Emme voi estää voimien esille tuloa ja tukahduttamisyrityksetkin ovat vain väliaikaisia ratkaisuja, mutta voimme alati muuttaa voimien suuntaa rakentavaksi eläytymällä Vuorisaarnan käskyjen myönteisiin puoliin: hyvyys, puhtaus, totuus, rauha ja rakkaus. Ei kenenkään tarvitse alistua esim. jonkun vannottajan vaatimuksiin, vaan meistä jokainen on itsenäinen teoistaan vastuussa oleva yksilö.

Kristosofiassa lähtökohtana on Vuorisaarnan neljäs käsky: älä ole pahaa vastaan. Kyseessä on olotila: "älä ole". Jo esi-isämme opastivat: Jos mielesi pyrkii kuohahtamaan, laske kymmeneen. Tuolloin et tee mitään äkkinäistä, vaan jätät itsellesi harkinta-aikaa.

Pahaa vastustamaton elämänasenne, olotila, samalla kun toteuttaa muita Vuorisaarnan älä-muodossa olevia käskyjä, mahdollistaa luovuuden eli Vuorisaarnan käskyjen myönteisten puolien toteuttamisen. Voimme aina etsiä, löytää ja toteuttaa aiempaa parempaa. Siihen yhteiselo tarjoaa yllin kyllin tilaisuuksia – joskus tuntuu, että aivan tuskastuttavan paljon. Olemme toistuvasti sen kysymyksen edessä, miten esiin nousevia kynnyksiä voisi parhaalla mahdollisella tavalla ylittää. Elämä on lopulta melko korutonta ja joskus ankaraakin, mutta antoisaa koulua.

Pekka Ervast ja Vuorisaarna

Pekka Ervast on kääntänyt Matteuksen evankeliumin V, VI ja VII luvut vanhimmista saatavilla olevista teksteistä ja julkaissut käännöksen kirjana Vuorisaarna. Vuorisaarnan otsikot: Johdanto, Taivasten valtakunnan portti (autuudenjulistukset), Kehoitussanoja valtakuntaan astuville, Jeesuksen uusi siveysoppi, Ensimmäinen käsky, Toinen käsky, Kolmas käsky, Neljäs käsky, Viides käsky, Hyvät työt ja paasto, Rukous, Aarteet, Ruumiin valo, Jumala ja mammona, Etsikää, niin te löydätte, Väärät profeetat, Kaita tie, Loppusanat.

Pekka Ervast on varustanut käännöksensä Kommentaario-osalla, jossa hän mm. perustelee käännösvalintojaan. Vuorisaarna-kirjan lopussa on otsikon Kummanko valitset? alla esitetty Mooseksen käskyt ja Jeesuksen käskyt.

Pekka Ervast, Vuorisaarna
Väinö Lehtonen: Kehityksen virta, ote luvusta Mystillinen Kristus